Photoshop ile Zincir Yapımı

Zinci Yapımı
 
1- Her zaman olduğu gibi yukarıdaki örneğin nasıl yapıldığını anlatarak konuya girelim; File>New ile açılan New Penceresinde Name:chains yazdık, Width:200 pixels, Height:200 pixels, Resolution:72 pixels/inch, Mode:RGB Color, Contents:White olan yeni bir döküman açtık.

 
View>Show Rulers ile cetveli görünür hale getirdik (Ctrl+R).

Araç Çubuğundan Move Tool aracını seçili iken klavuz çizgilerini (Guides) belirleyelim (View>Show>Guides);
Soldan -sağa; 50 - 70 - 100 - 120
Yukarıdan - aşağıya; 20 - 40 - 105 - 125 olarak Move Tool ile çekerek tespit ettik.
   
2- Daha sonra Araç Kutusundan Rectangular Marquee Tool u seçip, zincirimizin ilk halkasını belirlemek üzere seçili alan yarattık.
 
   
3- Layer Paletine giderek ikonuna tıklayıp yeni bir Layer (Katman) yarattık (Layer 1). Daha sonra Select>Modify>Smooth ile açılan Smooth Selection penceresinde Sample Radius: 16 yazıp OK dedik. Edit>Fill den Black ı seçerek seçili alanı  siyaha boyadık. Daha sonra da seçimi kaldırdık (Ctrl+D).
   
4- Layer 1 e sağ tuş yaparak Dublicate Layer ile kopyasını çıkardık ( Layer 1 copy ) ve Invert ( Ctrl+i ) ile tersyüz ederek beyaz renk olmasını sağladık. Edit>Transform>Scale ile yukarıdan - aşağıya, soldan - sağa çekerek içerideki klavuz çizgileri hizalarına getirdik.
   
5- Bu bölümde klavuz çizgilerine ihtiyacımız olmadığı için bunları View>Show Extras ile kaldıralım.
Zincirimizin ilk halkasının görünümü şekillendi.
Layer 1 i Crtl tuşunu basılı tutup tıklayarak seçili hale getirelim. Daha sonra Ctrl ve Shift tuşlarına aynı anda basılı tutarak Layer 1 copy i tıklayarak onuda seçili hale getirelim. (Bu yol ile aynı anda istediğiniz kadar layer i seçili hale getirebilirsiniz.)
 
   
6- Channels Paletine geçip ikonuna tıklayarak yeni bir Channel yaratalım (Alpha 1 Kanalı).
Edit>Fill ile bu defa White ı seçerek Alpha 1 kanalını beyaza boyayalım ve seçimi giderelim (Ctrl+D ).
 
   
7- Kanala, Filter>Blur>Gaussian Blur ile Radius: 3 verip Gaussian Blur filitresini uygulayalım.
 
   
8- Şimdi de Image>Adjust>Levels ile 120 - 1.00 - 155 değerlerini vererek kanala Level uygulayalım.
   
9- Şimdi tekrar Layer Paletine dönelim. Klavuz çizgilerini görmek için View>Show Extras ile aktif hale getirip, Layer 1 copy layerine tıklayalım. Edit>Transform>Scale ile yan taraftaki şekilde göründüğü gibi klavuz çizgilerinin üst tarafında bulunan çizgiye taşıyalım. Bu şekil zincirin ikinci halkası olacak. 
   
10- Şimdi Layer 1 copy i Ctrl tuşunu basılı tutup tıklayarak seçili hale getirelim ve tekrar Channels Paletine geçip yeni bir Channel yaratalım (Alpha 2 Kanalı).
Edit>Fill ile bu defa White ı seçerek Alpha 2 kanalını beyaza boyayalım ve seçimi giderelim (Ctrl+D ).
7. ve 8. madde de anlatılanları uygulayalım. Şeklimiz yandaki görünümü alacak.
   
  11- Channel paletinde Alpha 1 kanalına Ctrl tuşu ile basılı tutarak tıklayıp seçili hale getirelim. Tekrar Layer paneline dönelim. Layer 1 ve Layer 1 copy isimli layerleri silelim.
   
12- Yeni bir layer yaratalım (Layer 1). Edit>Fill ile siyaha boyayalım. Dublicate Layer ile kopyasını çıkaralım (adını Layer 2 olarak verelim) ve Filter>Blur>Gaussian Blur ile Radius: 7 verip Gaussian Blur filitresini uygulayalım.
Daha sonra Filter>Stylize>Emboss ile ANGEL:120, HEIGHT: 7, AMOUNT: 350 değerlerini verelim. daha sonra her iki layer i de link haline getirip Merge Linked ile birleştirip tek layer yapalım (Layer 1 ).
   
13- Channel Paletindeki Alpha 2 kanalını Ctrl tuşu ile basılı tutarak tıklayıp seçili hale getirelim.
Tekrar Layer Paneline gelip, 12. madde de anlatılanları sırası ile uygulayalım  (Layer 2). Daha sonra da bu Layer i Layer 1 deki zincirin ilk halkasının altına doğru taşıyalım