Windows Vista da Windows Faks ve Tarama bileşenini yükleme

Windows Vista da faks yükleme, yapılandırma ve gönderme

İstemci bilgisayar bileşenini yüklemek için
 1. Başlat ı tıklatın, Denetim Masası nı tıklatın ve ardından Programlar ı çift tıklatın.

 2. Programlar ve Özellikler i tıklatın ve ardından Windows özelliklerini aç veya kapat ı tıklatın.

 3. Kullanıcı Hesabı Denetimi sayfasında Devam ı tıklatın.

 4. Windows Özellikleri iletişim kutusunda, Windows Faks ve Tarama onay kutusunu seçin ve ardından Tamam ı tıklatın.

İstemci bilgisayar bileşenini yapılandırmak için
 1. Başlat ı, Tüm Programlar ı ve ardından Windows Faks ve Tarama yı tıklatın.

 2. Araçlar ı ve ardından Faks Hesapları nı tıklatın.

 3. Ekle yi tıklatın ve ardından Ağımdaki bir faks sunucusuna bağlan ı tıklatın.

 4. Faks sunucusu konumunu yazın sayfasında yazıcı adını \\%SunucuAdı% yazın; burada SunucuAdı Windows SBS 2008 çalıştıran sunucunuzun adıdır.

 5. Bir faks sunucusu adı seçin sayfasında, faks sunucusu için bir ad yazın, Faks göndermek için varsayılan olarak kullan ı seçin ve ardındanBitti yi tıklatın.

Faks göndermek için
 1. Başlat ı, Tüm Programlar ı, Windows Faks ve Tarama yı ve ardından Yönetici olarak çalıştır ı tıklatın.

 2. Yeni faks ı tıklatın ve sihirbazı sonlandırmak için yönergeleri izleyin.